Vai šogad plāno kļūt par mednieku?

Ja jā, tad zini, ka šautuvē “Palejas” 2016.gadā notiks 6 praktisko iemaņu pārbaudes eksāmeni šaušanā ar gludstobra un garstobra vītņstobra ieročiem: 18.martā, 22.aprīlī, 17.jūnijā, 26.augustā, 30.septembrī un 4.novembrī!

Treniņu un apmācību datumi tiks paziņoti, tuvojoties eksāmena datumiem!

Papildus informācija par mednieku eksāmeniem un to norisi pieejama šeit: http://goo.gl/ebPRd7