MEDNIEKU EKSĀMENI

Vai plāno uzsākt nodarbošanās veidu, kas ir svarīgs un nozīmīgs ap 25 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju – doties medībās?

Lai kļūtu par mednieku, pretendentam ir jāiziet apmācība un mednieku eksaminācijas komisijā jānokārto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumi.

Jauno mednieku eksaminācija sastāv no divām daļām – teorijas un šaušanas. Centrālvidzemes reģionā praktiskais iemaņu pārbaudes eksāmens gan ar gludstobra, gan ar garstobra vītņstobra ieročiem tiek īstenots šautuvē “Palejas”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, savukārt teorija Dārza ielā 4, Cesvainē.

Praktisko eksāmenu grafiks 2017.gadā šautuvē “Palejas”:

  • 24.marts
  • 7.aprīlis
  • 31.maijs
  • 21.jūlijs
  • 18.augusts
  • 3.novembris

Pirms eksāmena tiek organizēti šaušanas treniņi. Lai pieteiktos,  zvani: 28336872 vai raksti mums uz epastu: sautuve@cihpih.lv

Mednieku eksāmena pretendentam iesniegumu virsmežniecībā jāiesniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms paredzētā eksāmena. Eksāmena kārtošanai pieejamie ieroči šautuvē “Palejas”:  gludstobra vienstobra bise IZH-18 un vītņstobra ierocis IZH-18.

Uz eksāmenu līdzi jābūt izdrukai no interneta bankas vai izziņai no bankas/pasta par samaksāto valsts nodevu un personu apliecinošam dokumentam (pasei vai ID kartei).
Tiem, kas kārto šaušanas eksāmenu ar vītņstobra ieroci, arī mednieku apliecībai.

Uz vietas papildus ir jāmaksā par šautuves pakalpojumu izmantošanu:
Šaušanai ar savu ieroci EUR 15,00
Šaušanai ar šautuves ieroci EUR 21,00

NODERĪGI:

Informācija ņemta no Valsts Meža dienesta mājaslapas vmd.gov.lv (informācija atjaunota 13.02.2017.)