Vēl pirms jaunā mācību gada sākuma, Madonas sporta centra šautuvi apciemoja biedrības „Lauku partnerība „Sēlija”” jaunā projekta „Aiz apvāršņa” dalībnieki. Interesantiem tika sniegta gan ievadošā lekcija par šaušanas sportu, gan piedāvāta iespēja izmēģināt savas spējas šaušanā!

Liels paldies visiem interesentiem par uzdrīkstēšanos, degsmi un aizraujošām kopā pavadītām stundām!

Vairāk par projektu:
Projekts „Aiz apvāršņa” tiks ieviests līdz 2016. gadam, un tā vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”