Īss stāsts par to, kā ar ELFLA līdzfinansējumu (nodrošināja Madonas novada pašvaldība) spējām attīstīt šautuvi, izveidojot tālšaušanas stendu 50-350m un skrejošā aļņa silueta 100m stendu. Skat. video (0:00-5:30)

Īsumā:
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabotdzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

„Skrejošā aļņa silueta šautuves izveide 100 metri” – projekta finansējums 19861,4 eiro , t.sk. ELFLA 17875,26 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.
LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”. Izbūvēta šautuve, izgatavots un uzstādīts skrejošā aļņa palaišanas mehānisms.

„300 metru šautuves izveide” – projekta finansējums 19861,4 eiro , t.sk. ELFLA 17875,26 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.
LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”.